دانلود فایل تحقیق شبکیه و تومورهای داخل چشمی

حفره ماکولایی عبارت است از فقدان قسمتی یا تمام ضخامت شبکیه حسی در ماکولا. این بیماری غالباً در زنان سالمند بروز می کند و گرچه گاهی دوطرفه است، اما بندرت بطور همزمان در هر دو چشم وجود دارد. یافته الگووار در بیومیکروسکوپی چشمی که علامت دارد، بصورت یک حفره با حدود واضح، مدور یا بیضوی است که در تمام ضخامت ماکولا پیشروی کرده و قطر آن در مرکز ماکولا مساوی با دیسک است، و ممکن است حلقه ای از جداشدگی شبکیه حسی آن را احاطه کرده باشد. حفره ای که تمام ضخامت ماکولا را بگیرد باعث اختلال تیزبینی و متامورفوپسی و نیز اسکوتوم مرکزی در شبکه آمسلر (Amsler grid)‌ می شود. کلاهکی از بافت شبکیه ممکن است روی حفره ماکولا را بگیرد.

کشش تماسی توسط قشر زجاجیه ای که روی شبکیه قرار دارد، نقش مهمی در پاتوژنز حفره ماکولایی بازی می کند. مراحل اولیه تشکیل حفره ماکولا نظیر عمیق شدن لکه یا حلقه زرد فووه آ، اگر قشر خلفی زجاجیه خودبخود از شبکیه جدا شود، ممکن است برگشت پذیر باشند. ظاهراً جدا کردن زجاجیه از فووه آ باعث محافظت چشم از تشکیل حفره ماکولایی در آینده می شود. فوتوکوآگولاسیون با لیزر توصیه نمی شود، زیرا جداشدگی شبکیه بندرت از ناحیه مرکزی ماکولا فراتر می رود. اخیراً ویترکتومی (بصورت پیشگیری) برای چشمهایی که بزودی دچار حفره ماکولایی می شوند دارد جای خود را در زمینه سنجشهای بالینی آینده نگر و تصادفی باز می کند.

فهرست مطالب

شبکیه و تومورهای داخل چشمی

فیزیولوژی

معاینه

درمان

کوریورتینوپاتی سروز مرکزی

ادم ماکولا

اطراف پاپیلا

نورورتینوپاتی حاد ماکولا

دژنراسیون میوپیک ماکولا

غشاهای اپی رتینال ماکولا

ماکولوپاتی تروماتیک

دیستروفی های ماکولا

دیستروفی های مخروط- استوانه

Fundus Albipunctatus

درمان

درمان

رتینوپاتی نوزادان نارس

درمان

دژنراسیون های شبکیه

Retinitis pigmentosa

کوری مادرزادی لِبِر

آتروفی محیطی مشیمیه ای- شبکیه ای

دژنراسیون مشبک

درمان

انسداد شریان مرکزی شبکیه

درمان

انسداد شاخه های شریانی شبکیه

انسداد ورید مرکزی شبکیه

درمان

انسداد شاخه های ورید شبکیه

آنوریسم های درشت شریانی در شبکیه

نقایص دید رنگی

تومورهای اولیه و خوش خیم داخل چشمی

2400 تومان – خرید و دانلود آنی
محصولات ویژه

دسته بندی و برچسب

دسته ها: محصولات ویژه برچسب ها:

دیدگاه خود را بیان کنید