دانلود مقاله پاورپوینتی مهارت های زندگی

دانلود مقاله پاورپوینتی مهارت های زندگی

دانلود مقاله پاورپوینتی مهارت های زندگی

مشاهده سر فصل ها و دانلود پاورپوینت مهارت های زندگی در ادامه

دانلود مقاله پاورپوینتی مهارت های زندگی

عناوین و موضوعاتی که در این پاورپوینت بررسی شده اند :

 • تعریف مهارت
 • تعری زندگی
 • تعــامل و ارتبــاط
 • هوش هیجانی
 • مـولفه هــای هــوش هیجـانی
 • کنتـرل و افـزایش هوش هیجـانی
 • اجزاء اصلی دورة درسی شناخت خود
 • ســـــازگاری
 • امیــدواری و شــاد زیستـن
 • عشـق ، دوستـی ، همـدلی
 • سبکهای همدلی و دلبستگی
 • انتخـاب و تصمیـم گیـری
 • مسئـولیت پـذیـری و تعهـد
 • تعییـن اهـداف و بـرنامه ریــزی
 • کنتــرل استــرس
 • و …

 

شما هم اکنون میتوانید این پاورپوینت را از سایت فایل روز پس از پرداخت هزینه دانلود کنید.

 

1500 تومان – خرید و دانلود فوری

 

محصولات ویژه

دیدگاه خود را بیان کنید