کلاه برداری

0
0

تا حالا چند بار سوال پرسیدم و بدون پاسخ گویی پاک کردی.۱ برنامه خریداری کردم ولی برنامه رو برام نفرستادین کلا بردارای کس کش حروم خورا دیوثا بقیشم خودت بزار روش و به خودت بده کثافت

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید